Amvest en Van ’t Hof Rijnland B.V. wilden een energielabelverbetering, een zogenoemde labelsprong, om het bewonerscomfort te verbeteren. Het energielabel is gestegen van label G naar label E en F, afhankelijk van de positie van het appartement. Omdat de vloeren in de bergingen en de wanden naast het trappenhuis niet geïsoleerd zijn, hebben de ernaast gelegen appartementen een kleinere energielabelsprong gemaakt.

162 appartementen = 162 meningen

Het ging om 3 flats met 54 woningen, 162 appartementen in totaal. Daarmee hadden we in feite 162 extra opdrachtgevers.
Om de overlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken, hebben we een bewonersavond georganiseerd en een uitvoerige bewonersbrochure opgesteld. Daarnaast is elke bewoner persoonlijk gebeld om de planning en uitvoering door te nemen. We hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met wensen van de bewoners wat de planning en uitvoering betreft. De bewoners moesten anderhalve dag thuis zijn voor de werkzaamheden in hun appartement. Tegelijk met de inpandige werkzaamheden zijn de gevels geïsoleerd.

Asbest

We hebben eerst 3 proefwoningen gedaan en daarna de uitvoering grondig geëvalueerd met alle betrokkenen.
Er bleek asbest te zitten in de ventilatiepijpen en in de beglazingskit. Dat is verwijderd. Qua planning was het vooral lastig dat elke woning apart na de asbestverwijdering officieel vrijgegeven moest worden door een onafhankelijk laboratorium. Dat vergde een goede afstemming van de werkzaamheden, om wachttijden te voorkomen.

De collectieve stookinstallatie is vervangen en we hebben onderdrukgestuurde ventilatie-units op het dak geïnstalleerd.
Soms konden we door de sterke wind de werkzaamheden niet veilig uitvoeren. Maar in goede samenwerking met de beheerder en bouwkundig begeleider hebben we al alle problemen die we tegenkwamen opgelost.

Werkzaamheden
  • ventilatiesysteem optimaliseren
  • cv-ketels vervangen door hr-ketels
  • enkel glas vervangen door dubbel glas
  • gevel isoleren
  • buitenkant schilderen
  • asbest verwijderen