Volgens het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 moet onze economie in 2050 volledig circulair zijn. Mouton onderschrijft dat standpunt. We moeten slim gebruikmaken van grondstoffen, producten en goederen, zodat die oneindig hergebruikt kunnen worden en er een gesloten kringloop ontstaat.

Naast het duurzaamheidstraject voor mutatiewoningen, zoals in de case hieronder wordt besproken, is Mouton ook binnen alle andere disciplines actief om naar een circulair 2050 te komen. Samen met onze ketenpartners onderzoeken we hoe we projecten zo circulair mogelijk kunnen maken.

Daarbij kijken we bij grote renovaties bijvoorbeeld altijd naar de verhoging van het energielabel. Oude Amsterdamse panden voldoen per definitie niet aan de hoge hedendaagse eisen van een energiezuinig pand. Door bij verbouw goed te isoleren kan er een flinke energielabelsprong gemaakt worden.

Zo bouwen we mee aan een leefbare stad, ook in de toekomst!

Duurzaamheid volgens Mouton
  • materialen hergebruiken en refurbishen
  • remontabel bouwen
  • verhoging energielabel