Harmoniehof

Opdrachtgever Woningstichting Samenwerking
Expertise Mutatie onderhoud
Project Harmoniehof

Grondig renoveren van de vaak sterk verouderde woningen. De gemiddelde huurtijd van de woningen van Woningstichting Samenwerking is 22 jaar! Niet zo raar dus dat sommige woningen een goede opknapbeurt nodig hadden. Er vonden in deze woningen plattegrondswijzigingen plaats en we hebben verouderde stand-, water- en gasleidingen vervangen, evenals de gehele elektrische installatie.