Het ging om tien appartementen, waarvan er drie leeg waren. Omdat er asbest was aangetroffen in het dakbeschot, moest het hele dak eraf. Nadat we een compleet nieuw dak hadden aangebracht, zijn de oude dakpannen er weer opgelegd. Die waren allemaal afgevoerd, opgeslagen en weer aangevoerd. We hebben er ook tien nieuwe cv-ketels geïnstalleerd.

Geen speelruimte

Het hele dak moest eraf. Daarom hebben we een steiger om het hele gebouw gezet en daar een tent overheen geplaatst. Het ging om een heel oud pand, waardoor alles krom en scheef was. De Herenmarkt ligt in het oude centrum van Amsterdam. Omdat grote vrachtauto’s daar niet kunnen komen, moesten alle materialen met kleine vrachtauto’s worden aan- en afgevoerd.

Werkzaamheden
  • asbest verwijderen
  • hele dak vervangen
  • 10 nieuwe cv-ketels installeren