Het Java eiland heeft een roemruchtige geschiedenis. Het is begonnen als echt haventerrein, maar nadat de handel met de Oost na de Tweede Wereldoorlog stil was komen te liggen raakte het terrein in verval. In de jaren 80 van de vorige week namen krakers, kunstenaars en stadsnomaden bezit van het gebied. In de jaren negentig werd het gebied herontwikkeld tot woonwijk, en zo kennen we het nu.

Mouton Bouw voert het onderhoud uit voor een groot blok aan de Sumatrakade en de Bogortuin aan de binnenkant.

Werkzaamheden
  • Planmatig onderhoud (Buiten schilderwerk)